Tag Archives: G27FC

G27FC Gaming Monitor

G27FC Gaming Monitor JOIN THE FIGHT DẶM CUỐI CÙNG CHO HỆ THỐNG CHƠI GAME CỦA BẠN Là một người chơi vô hình, người giám sát thường bị đánh giá thấp. Sự thật là màn hình có tác dụng hiệp đồng và mang lại hiệu suất tốt nhất cho các thành phần PC. Màn hình chơi […]